În această secțiune veți găsi cursuri pentru dezvoltare de competențe în Managementul Politicilor/ Programelor/ Proiectelor. Aceste competențe se regăsesc cel mai frecevent în aria finanțărilor publilce - în România în prezent în mediul fondurilor europene, fondurilor structurale, de coeziune și de dezvoltare rurală.

În particular cursul de Management de proiect abordează principiile, competențele și metodele specifice proiectelor în industrie și servicii finanțate din fonduri private.