În această secțiune veți găsi cursuri pentru dezvoltare de competențe în Managementul Politicilor/ Programelor/ Proiectelor. Aceste competențe se regăsesc cel mai frecevent în aria finanțărilor publilce - în România în prezent în mediul fondurilor europene, fondurilor structurale, de coeziune și de dezvoltare rurală.

În particular cursul de Management de proiect abordează principiile, competențele și metodele specifice proiectelor în industrie și servicii finanțate din fonduri private.

Acest curs online este dedicat consultanților si personalului autoritatilor de management al fondurior.

Scopul este de a oferi un instrument de invatare interactiv pentru

-  a întelege noile reglementări

- modalitati practice de le aplica în contextul propriilor sarcini si responsabilități

-a identifica avantajele modificarilor ce pot aduce o imbunatatire a prorgamelor proiectelor sau mecanismului de implementare.