FINANTARE IMM-URI: INFORMATII SI INDRUMARE PENTRU AFACEREA TA!

Lista oportunităților de finanțare

 
Picture of LIDEEA Team
Lista oportunităților de finanțare
by LIDEEA Team - Friday, 14 August 2020, 12:27 PM
 

OPORTUNITATI DE FINANTARE NERAMBURSABILA A AFACERILOR in anul 2020 


Pentru IMM-uri și întreprinzători sunt anunțate programe de finanțare, discutându-se lansarea acestora, însă nu se știe nimic concret despre data exactă. 

Programe Guvernamentale: 

-          StartUp Nation; 

-          Microindustrializare; 

-          Comerț; 

-          Antreprenoriat în rândul femeilor din sectorul IMM, etc. 

 Stadiul:  Nu există informații privind data lansării pentru anul 2020 

Programe Europene: 

-  Program Competivitate - Axa prioritară 3 Sprijinirea IMMurilor ca reacție la COVID 19 

Stadiul:  Ghid publicat in consultare (pana la data de 24.08.2020) 

Estimam lansarea la sfârșitul lunii august 2020 


- POR - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii;  

(2.1A) Stadiul:  Nu este anuntată o relansare 

(2.2) Stadiul: este anunțat public un buget pentru o viitoare finanțare fără termene) 

-          POCU - Prin proiecte de  antreprenoriat, implementate la nivel local și regional. 

 

Detalii granturi  


Stadiul  

 

 1. Program Competivitate - Axa prioritară 3 Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la COVID 19 

1.1. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

 • Valoare grant: (2.000 euro/beneficiar) 

 • Toate domeniile 

 • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utilități 

Ghid publicat in consultare (pana la data de 24.08.2020) 

Estimam lansarea la sfârșitul lunii august 2020 

 

1.2. Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar

 

 • Valoare grant: max. 15% din cifra de afaceri pe anul 2019 

 • Domenii: HoReCa, turism, transporturi, organizare evenimente, etc.  

 • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente, etc.  

Ghid publicat in consultare (pana la data de 24.08.2020) 

Estimam lansarea la sfârșitul lunii august 2020 

 

1.3. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor 

 • Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro 

 • Domenii: industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea; energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică; construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții; servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional; servicii de îngrijire și întreținere corporală; servicii de reparații și întreținere; turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement; confecții metalice/lemn/mobilier 

 • confecții textile/pielărie; industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență; industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative; servicii de educație: creșe și grădinițe, școli; servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea; comerț 

 • Cheltuieli:  realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, etc.  

Ghid publicat in consultare (pana la data de 24.08.2020) 

Estimam lansarea la sfârșitul lunii august 2020 

 

 1. Programe Guvernamentale  

2.1. Start-Up Nation  

Nu există informații privind data lansării pentru anul 2020 

2.2. Programul de microindustrializare 

2.4. Antreprenoriat în rândul femeilor din sectorul IMM 

2.5. Programul UNCTAD / EMPRETEC 

2.5. Programul pentru Meșteșuguri și Artizanat 

2.6. Programul Româno-Elvețian pentru IMM-uri 

3. Programe care vizează  creștea competitivității IMM-urilor  

3.1. Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin Programul Operațional Regional – Axa 2.1 

 • Grant: max. 200.000 euro 

 

3.2. Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2 

 • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro 

 

 1. Inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor ( POCU - Prin proiecte de  antreprenoriat, implementate la nivel local și regional) 

 

4.1. Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative 

 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. 

 • Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare 

 

4.2. Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor 

 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect;  

 • Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice.  

 

4.3. Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP) 

 • Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro.  

 • Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri 

 

4.4Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri 

 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect 

 

4.5. Granturi pentru produse inovatoare - proof of concept 

 • Valoare grant: 200.000 euro; cofinanțare - 10% 

 • Obiectiv: Creșterea gradului de inovare al companiilor prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă 

 

4.6. Granturi pentru IMM-uri care dezvoltă produse inovatoare IT 

 • Depunere de propuneri de proiecte în domeniile IoT,  smart city/smart villageCyber security, Big data, inteligență artificială, tranzacții electronice, e-guvernare- Digitizarea administrației publice, e-sănătate, Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială 

 • Solicitanți eligibli: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) centrate pe domeniul TIC, întreprinderi din cadrul clusterelor și consorții formate din acestea.