Vizită de studiu a delegației albaneze în Romania

LIDEEA Development Actions SRL a organizat în perioada 8 octombrie 2017 – 14 octombrie 2017 vizita de studiu a delegației din Albania compusă din directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională și coordonatorii pentru dezvoltare regională ai cabinetului Primului Ministru din această țară. Scopul vizitei de studiu a fost reprezentat de transferul de cunoștințe și bune practici în domeniul dezvoltării regionale.

Derularea programului vizitei a presupus prezentări ale politicilor de dezvoltare regională, a cadrului legal și instituțional pentru dezvoltarea regională în România, dar și a atribuțiilor pe care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene le are în țara noastră. Arealul de interes a delegației s-a extins și asupra Programelor Operaționale Regionale, a evoluțiilor acestora și realizărilor scontate, existând un interes deosebit asupra dezvoltării capacităților Agențiilor pentru Dezvoltare Regională. Implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, precum POR 2007-2013 și POR 2014-2020 în Regiunea Centru au reprezentat exemple practice care au consolidat informațiile transmise.

Derularea cu succes a vizitei de studiu s-a datorat bunei colaborări cu ADR Centru, care a facilitat delegației reuniunea cu reprezentanții municipiilor vizitate, pentru a obține cât mai multe informații despre modul de pregătire și implementare a proiectelor. În acest sens au existat discuții tehnice la sediul ADR Centru din Alba Iulia, dar și vizite în teren la locul de implementare a proiectelor finanțate prin POR, în Alba Iulia, Sibiu și Brașov.

Pe această cale ținem să mulțumim tuturor colaboratorilor care au asigurat buna desfășurare a vizitei de studiu, atât din punct de vedere instituțional, cât și logistic!