Ce se așteaptă de la specialiștii HR

Activitățile de zi cu zi ale specialiștilor în resurse umane variază în funcție de necesitățile organizației la un moment dat, aceștia furnizând servicii specifice și îndrumare pentru a fi realizate obiectivele propuse pe termen scurt și lung. Dincolo de activitatea zilnică, așteptările față de profesioniștii dedicați domeniului HR  pot fi înfățișate prin:

  • Capabilități și expertiză în administrarea afacerilor și furnizarea de strategii eficiente pentru oameni;
  • Principii etice care să se afle la baza activității zilnice;
  • Capabilitatea de a aplica și adapta tehnici de management al oamenilor, urmărind totodată, și dezvoltarea acestora, pentru a fi corelate cu necesitățile organizației și a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul acesteia;
  • Specializare în managementul schimbării, pentru a contura strategii adaptate noilor tendințe în mediul organizațional;
  • Să fie adepții învățări pe tot parcursul vieții și dezvoltării profesionale continue.

Astfel spus accentul nu cade asupra unui aspect specific în derularea activităților specialiștilor în resurse umane, ci asupra gândirii atât strategice, cât și etice, asupra cunoștințelor de specialitate și aptitudinilor necesare și aplicării principiilor specifice managementului schimbării, dar mai ales asupra dezvoltării profesionale continue proprie și a oamenilor care lucrează în cadrul organizației.

Pentru a  beneficia de noi oportunități de dezvoltare profesională, prin acumularea de noi cunoștințe, înscrieți-vă la cursul derulat de LIDEEA, Managementul Resurselor Umane pentru tinerii specialiști, disponibil la:  http://lideea.eu/produs/managementul-resurselor-umane-pentru-tinerii-specialisti-cu-certificare-ilm/.