Evaluarea intervențiilor de asistență tehnică finanțate prin POCU 2014-2020

Am finalizat în luna octombrie 2023 o nouă evaluare alături de partenerii noștri Civitta Strategy & Consulting (lider de consorțiu) „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Lot 2 Evaluarea intervențiilor POCU în domeniul asistenței tehnice”, Contract nr. 33337/23.04.2020.

Evaluarea oferă concluzii si recomandări utile privind sprijinul oferit și necesar autorităților de implementare a programului, sprijinul oferit beneficiarilor de finanțare. Rezultatele evaluării, analizele si dovezile colectate se regăsesc in raportul de evaluare publicat pe pagina web: https://www.evaluare-structurale.ro/biblioteca-de-evaluare, gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Biroul de Evaluare.

Evaluarea a inclus următoarele teme: 

  • Tema 1: Evaluarea contribuției POCU la îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional (Aria de acoperire – OS 7.1: Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional);
  • Tema 2: Evaluarea contribuției POCU la îmbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient și eficace proiecte de tip FSE (Aria de acoperire – OS 7.2 Îmbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient și eficace proiecte de tip FSE);
  • Tema 3: Evaluarea contribuției POCU la creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot fi implementate cu sprijinul FSE (Aria de acoperire: OS 7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE).