Evaluarea intervențiilor în domeniul incluziunii finanțate prin POCU 2014-2020

Ne bucurăm să impărtășim rezultatele evaluării intervențiilor în domeniul incluziunii finanțate prin POCU 2014-2020, la care am contribuit în cadrul consorțiului condus de Civitta Strategy & Consulting.  Mulțumim tuturor celor care au participat la această evaluare, apreciem efortul beneficiarilor de finanțare, al expertilor, al reprezentatilor autorității de management si organismelor intermediare,  Raportul de evaluare este publicat pe pagina web: https://www.evaluare-structurale.ro/biblioteca-de-evaluare, gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Biroul de Evaluare.