Evaluarea POCU 2014-2020 Intervențiile în domeniul educației

În luna octombrie 2023, Civitta Strategy & Consulting (în calitate de lider al asocierii sau partener principal) a finalizat pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene evaluarea:

Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Evaluarea intervențiilor POCU în domeniul educației”, Contract nr. 5077/21.01.2019.

Concluziile si recomandările evaluării cu numeroase constatări si lecții învățate se regăsesc în raportul de evaluare publicat pe pagina web: https://www.evaluare-structurale.ro/biblioteca-de-evaluare, gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Biroul de evaluare.