Important pentru aplicanții în cadrul programului Start-Up Nation 2022!

Conform procedurii de implementare a programului Start-Up Nation 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.06.2022, au intervenit câteva modificări esențiale pentru antreprenorii care aplică în cadrul acestui program, față de varianta publicată în data de 8.04.2022.

Modificările fac referire la:

  • Grila de punctaj, litera G, conform căreia se primesc 10 puncte de către asociații/acționarii care NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare, față de varianta din 8 aprilie 2022, în care se menționa că asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică.
  • Capitolul 4.3.1. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii:
    • litera a, articolul 7, în cadrul căruia se detaliază ce înseamnă echipament tehnologic pentru firmele IT, în plus față de pachetul digital valabil pentru toate companiile: „Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu”.
    • litera f, conform căreia pachetul digital poate să cuprindă unul sau mai multe elemente, aplicanții nefiind obligați să cuprindă toate elementele prevăzute în această categorie. De asemenea se precizează că pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.