Leadership – un model de reușită

Abordarea tematicii leadership-ului continuă să stârnească interesul în mediul business, accentuându-se importanța consolidării și coeziunii unei echipe de lucru.

Una dintre cele mai cunoscute teorii despre leadership este reprezentată de modelul de leadership centrat pe acțiune (Action Centered Leadership Model), creat de John Adair încă din anii ’70, dar care își păstrează neclintită actualitatea.

Acest model are la bază trei arii principale pe care liderul trebuie să acționeze: sarcinile, echipa și individul.

În privința sarcinilor, liderul trebuie să se ocupe de definirea obiectivului (să identifice scopurile, viziunea grupului și direcția în care se îndreaptă acesta) și de identificarea resurselor (oameni, procese, instrumente etc). Apoi, acesta va crea un plan pentru îndeplinirea sarcinilor.

Pentru o bună gestionare a echipei este necesară stabilirea unor standarde de performanță și comportament (căderea de acord asupra standardelor și comunicarea lor către toți membrii echipei). De asemenea, acesta trebuie să vegheze asupra disciplinei, să aplaneze conflictele, să abordeze schimbările în ceea ce privește echilibrul și componența grupului, să faciliteze comunicarea în echipă, dar și cu exteriorul. Alte aspecte importante sunt motivarea celorlalți și oferirea de feedback în mod regulat.

Fiecare individ din echipă trebuie luat în considerare – personalitate, abilități, nevoi, obiective etc. Este necesar ca liderul să-l sprijine în dezvoltarea sa profesională, să-i ofere recunoaștere și feedback constructiv.

Vă invităm să vizualizați la următorul link explicațiile oferite de John Adair în legătură cu ce presupune a fi un bun lider.

https://www.youtube.com/watch?v=w_9NkApoAqY