n aceast? sec?iune ve?i g?si cursuri pentru dezvoltare de competen?e n Managementul Politicilor/ Programelor/ Proiectelor. Aceste competen?e se reg?sesc cel mai frecevent n aria finan??rilor publilce - n Romnia n prezent n mediul fondurilor europene, fondurilor structurale, de coeziune ?i de dezvoltare rural?.

n particular cursul de Management de proiect abordeaz? principiile, competen?ele ?i metodele specifice proiectelor n industrie ?i servicii finan?ate din fonduri private.

Acest curs online este dedicat consultan?ilor si personalului autoritatilor de management al fondurior.

Scopul este de a oferi un instrument de invatare interactiv pentru

-  a ntelege noile reglement?ri

- modalitati practice de le aplica n contextul propriilor sarcini si responsabilit??i

-a identifica avantajele modificarilor ce pot aduce o imbunatatire a prorgamelor proiectelor sau mecanismului de implementare.