În această secțiune veți găsi cursuri pentru dezvoltare de competențe în Managementul Politicilor/ Programelor/ Proiectelor. Aceste competențe se regăsesc cel mai frecvent în aria finanțărilor publice - în România, în prezent există mediul fondurilor europene, fondurilor structurale, de coeziune și de dezvoltare rurală.

În particular, cursul de Management de proiect abordează principiile, competențele și metodele specifice proiectelor din industrie și servicii finanțate din fonduri private.

Acest curs online este dedicat consultanților și personalului autorităților de management al fondurilor.

Scopul este de a oferi un instrument de învățare interactiv pentru:

-  a înțelege noile reglementări;

- modalități practice de a le aplica în contextul propriilor sarcini și responsabilități;

- a identifica avantajele modificărilor ce pot aduce o îmbunătățire a programelor, proiectelor sau mecanismului de implementare.