Implementarea proiectului „Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara”

MUNICIPIUL HUNEDOARA în parteneriat cu FUNDAȚIA CENTRUL DE ASISTENȚĂ RURALĂ TIMIȘOARA și LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L. DEVA implementează proiectul „Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara”, POCU137/5.1/112481

Proiectul se implementează în perioada 07 Septembrie – 04 Decembrie 2017, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 222.650,00 lei din care 217.473,39 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Proiectul este cofinanţat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Elaborarea și adoptarea Strategiei de Dezvoltare Locală ca instrument de intervenție pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale în municipiul Hunedoara în zonele urbane marginalizate cu focalizare pe populația romă.
2. Crearea și operaționalizarea Grupului de Acțiune Locală, instrument eficace de atragere și mobilizare a resurselor și concentrarea lor spre prioritățile de intervenție stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală.

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

Date de contact: Biroul Proiecte cu Finanțare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara tel: 0786048704 cu sediul în str. Libertății nr. 17, Municipiul Hunedoara, Judeţ Hunedoara.